Regulamin sklepu

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY I ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.VICTOR-ZDWOLA.PL

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny http://sklep.victor-zdwola.pl/index.php. Właścicielem witryny internetowej oraz działającego na niej sklepu jest firma:

FHU Victor s.c
W. Ślipek, D. Ślipek
Tymienice 42A
98-220 Zduńska Wola
NIP 829-149-09-28

Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.victor-zdwola.pl/index.php.. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym SKLEP.VICTOR-ZDWOLA.PL

 3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

  – zamawiany towar;

  – adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;

  – sposób dostawy;

  – sposób płatności;

 4. Zamówienie może być dostarczone do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 5. Sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej maszyn Stihl i Viking. Jedyną opcją jest osobisty odbiór maszyn w siedzibie Firmy.

 6. Wszystkie produkty dostępne w sklep.victor-zdwola.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 7. Klienci  mają możliwość korzystania z sklep.victor-zdwola.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto.

 8. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.victor-zdwola.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz swoich danych osobowych oraz hasła.

 9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.victor-zdwola.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.victor-zdwola.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

Ceny towarów

 1. . Ceny na stronie sklepu internetowego sklep.victor-zdwola.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:

  – zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  – nie zawierają kosztów przesyłki (są one doliczane do ceny produktu kupowanego) .

 2. . Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego victor-zdwola.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;

 3. . Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie sklep.victor-zdwola.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.victor-zdwola.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. 

   

 2. Są następujące formy płatności:

  – Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach sklep.victor-zdwola.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

  Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklep.victor-zdwola.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.


Czas realizacji zamówień

 1. Przy większości towarów sklepu internetowego sklep.victor-zdwola.pl podaje czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia z magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez firmę kurierską.

 2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej, pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

 3. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

 4. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 

 1. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu regulaminu.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep.victor-zdwola.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep.victor-zdwola.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Warunki reklamacji

 1. Sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl w ciągu 30 (trzydzieści) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres FHU Victor s.c, Tymienice 42 A, 98-220 Zduńska Wola

 

 1. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FHU Victor s.c niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FHU Victor s.c albo FHU Victor s.c nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

   

 2. FHU Victor s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni FHU Victor s.c nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:

  – korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sklepu internetowego sklep.victor-zdwola.pl 

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane:

  – kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

 2. Każdy zamówiony w sklepie internetowym sklep.victor-zdwola.pl  towar, można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

 3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Wzór oświadczenia znajduje poniżej..

 4. Rezygnacji, zgodnie z pkt 3 powyżej, można dokonać z całości lub jego części:

  – osobiście w siedzibie firmy FHU Victor;

  – po odebraniu przesyłki dostarczonej firmą kurierską. Wówczas zamówienie należy odesłać na adres FHU Victor s.c, Tymienice 42A, 98-220 Zduńska Wola w ciągu 14 (czternaście) dni, licząc od dnia złożenia rezygnacji z zamówienia.

 5. W przypadku zwrotu zamówienia sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl:

  – Nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem;

  – Zwraca Klientowi całkowity koszt towaru

 6. Zwrot należności za towar jest realizowany w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia zwrotu towaru do siedziby firmy FHU Victor. 

Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym sklep.victor-zdwola.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym sklep.victor-zdwola.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu internetowego sklep.victor-zdwola.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 2. Ceny podane w sklepie internetowym sklep.victor-zdwola.pl są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w sklepie stacjonarnym firmy FHU Victor) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepie stacjonarnym firmy FHU Victor.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

 4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FHU Victor s.c

Tymienice 42A

98-220 Zduńska Wola

victorzd@onet.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

Dodaj komentarz