Regulamin sklepu

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY I ZAKUPU 

W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.VICTOR-ZDWOLA.PL

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny http://sklep.victor-zdwola.pl/.

Właścicielem witryny internetowej oraz działającego na niej sklepu jest firma:

FHU Victor s.c

W. Ślipek, D. Ślipek

Tymienice 42A

98-220 Zduńska Wola

NIP 829-149-09-28

Warunki realizacji zamówienia

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.victor-zdwola.pl/index.php.

Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym SKLEP.VICTOR-ZDWOLA.PL

Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w koszyku wskazuje:

sposób dostawy tzn. wybór firmy kurierskiej jaką ma być dostarczony towar

sposób płatności za zamówienie: płatne u kuriera przy odbiorze (pobranie) lub przelewem na konto firmy

adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy.

Wszystkie produkty dostępne w sklep.victor-zdwola.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Klienci  mają możliwość korzystania z sklep.victor-zdwola.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto.

W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.victor-zdwola.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz swoich danych osobowych oraz hasła.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.victor-zdwola.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.victor-zdwola.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

Ceny towarów

Ceny na stronie sklepu internetowego sklep.victor-zdwola.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:

zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich

nie zawierają kosztów przesyłki (są one doliczane do ceny produktu kupowanego)

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego victor-zdwola.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie sklep.victor-zdwola.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.victor-zdwola.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklep.victor-zdwola.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

UWAGA – Przed dokonaniem płatności prosimy o wybranie formy dokumentu: PARAGON lub FAKTURA.  Zgodnie z nowymi przepisami po wystawieniu paragonu (który nie zawiera danych przedsiębiorcy) nie będzie możliwości wystawienia FAKTURY VAT. Zmiany obowiązują od 01.09.2019 roku. Prosimy w polu informacje dodatkowe podać taką wiadomość.

Czas realizacji zamówień i koszty wysyłki

Przy większości towarów sklepu internetowego sklep.victor-zdwola.pl podaje czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia z magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez firmę kurierską.

Czas realizacji zamówienia oraz wysyłki wynosi średnio od 3 do 7 dni roboczych.

Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost lub DPD, pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres.

Koszty wysyłki firmą kurierską: 

inPost 15 zł przelew 
inPost 20 zł pobranie
DPD 18 zł przelew 24 
DPD 5 zł pobranie

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu regulaminu.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep.victor-zdwola.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep.victor-zdwola.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Warunki reklamacji

Sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl w ciągu 30 (trzydzieści) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres FHU Victor s.c, Tymienice 42 A, 98-220 Zduńska Wola

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FHU Victor s.c niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FHU Victor s.c albo FHU Victor s.c nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

FHU Victor s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni FHU Victor s.c nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

Warunki gwarancji

Towary sprzedawane przez sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:

 – korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sklepu internetowego sklep.victor-zdwola.pl

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

Każdy zamówiony w sklepie internetowym sklep.victor-zdwola.pl  towar, można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Wzór oświadczenia znajduje poniżej.

Rezygnacji, zgodnie z pkt 3 powyżej, można dokonać z całości lub jego części:

– osobiście w siedzibie firmy FHU Victor;

– po odebraniu przesyłki dostarczonej firmą kurierską. Wówczas zamówienie należy odesłać na adres FHU Victor s.c, Tymienice 42A, 98-220 Zduńska Wola w ciągu 14 (czternaście) dni, licząc od dnia złożenia rezygnacji z zamówienia.

W przypadku zwrotu zamówienia sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl:

Nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem

Zwraca Klientowi całkowity koszt towaru, ale nie pokrywa należności jakie klient poniósł w momencie zamówienia związanych z kosztami dostawy

Klient odsyła zwracany towar na swój koszt

Zwrot należności za towar jest realizowany w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia zwrotu towaru do siedziby firmy FHU Victor.

Dane osobowe

Rejestrując się w sklepie internetowym sklep.victor-zdwola.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym sklep.victor-zdwola.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu internetowego sklep.victor-zdwola.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Klauzula informacyjna RODO w sklepie internetowym victorzd-wola.pl

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: FHU VICTOR S.C ŚLIPEK, W. ŚLIPEK z siedzibą w Zduńskiej Woli pod adresem 98-220 Zduńska Wola, Tymienice 42A , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 829 149 09 28, REGON 730365570.

Z KIM NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ ABY ZAPYTAĆ O PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych możesz kierować poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: victorzd@onet.pl lub listownie na adres Administratora danych.

JAK WESZLIŚMY W POSIADANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Państwa w procesie zakładania konta w sklepie internetowym zero-skrety.pl.

Dodatkowo Państwa dane otrzymaliśmy od Operatora płatności który umożliwił Państwu dokonanie płatności za zakupiony w naszym sklepie towar.

Jeśli logujecie się Państwo do naszego sklepu za pomocą zewnętrznych serwisów takich jak Facebook czy Google, tj. korzystacie z zewnętrznej usługi uwierzytelniającej stosowanej przez te podmioty, przekazują nam one następujące Państwa dane: adres e-mail, imię i nazwisko.

CZY KONIECZNE JEST PODAWANIE NAM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy, tj. w celu założenia konta w sklepie i dokonania zakupu. W celu zawarcia umowy dostępu do konta potrzebujemy Państwa adresu e-mail natomiast w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu. Jeśli nie podacie nam wyżej wskazanych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jak już wspomnieliśmy wyżej jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji zawartej między nami umowy lub do wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla następujących celów:

Umożliwiania Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym pełnego korzystania ze sklepu;

Umożliwienia Państwu zarejestrowania i zarządzania kontem w sklepie oraz umożliwienia Państwa wglądu w historię zamówień;

Umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu;

Umożliwienia dokonania płatności za zakupy u nas;

Rozpatrywania Państwa reklamacji i skarg dotyczących usług świadczonych w sklepie;

Kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień;

Rozwiązania umowy w tym zamknięciu konta;

Na postawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach:

Organizacji konkursów w których możecie wziąć udział;

Prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

Windykacji należności;

Prowadzenia postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych;

Kontaktowania się z Państwem celach związanych z działaniami marketingowymi;

Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczeń;

Zapewnienie obsługi usług płatniczych.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację na adres e-mail: victorzd@onet.pl lub listownie na adres administratora danych.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA WZGLĘDEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Państwu uprawnienia nadane z mocy prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – profilowaniu.

Przysługuje Państwu, w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

CZY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (wykonania płatności, dostarczenia towaru). Państwa dane osobowe możemy udostępnić jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, których przetwarzania dokonujemy w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Państwa dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy. W celach marketingowych możemy przetwarzać Państwa dane do czasu rozwiązania wiążącej nas umowy lub do momentu w którym wniesiecie Państwo sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

CZY PAŃSTWA DANE SĄ UŻYWANE DO AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI WZGLĘDEM PAŃSTWA? INNYMI SŁOWY CZY SĄ PAŃSTWO PROFILOWANI?

Państwa dane nie posłużą nam do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie dokonamy profilowania.

Postanowienia końcowe

Sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Ceny podane w sklepie internetowym sklep.victor-zdwola.pl są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w sklepie stacjonarnym firmy FHU Victor) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepie stacjonarnym firmy FHU Victor.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, iż: odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

i zwracam wymienione poniżej towary.

Znane mi są warunki zwrotu towarów w regulaminie Sklepu

Data otrzymania towaru: …………………………………………………………………………………………………………………

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ………………………………………………………………………… ……………………………

Zwracane towary:

Nazwa………………………….

Ilość……………………………

Cena brutto…………………….

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

_ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _

Właściciel rachunku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………

miejscowość i data podpis klienta

Shopping Cart