Polityka zwrotów

Warunki reklamacji

Sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl w ciągu 30 (trzydzieści) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres FHU Victor s.c, Tymienice 42 A, 98-220 Zduńska Wola

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FHU Victor s.c niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FHU Victor s.c albo FHU Victor s.c nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

FHU Victor s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni FHU Victor s.c nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

Każdy zamówiony w sklepie internetowym sklep.victor-zdwola.pl  towar, można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Wzór oświadczenia znajduje  się poniżej.

Rezygnacji, zgodnie z pkt 1 powyżej, można dokonać z całości lub jego części:

– osobiście w siedzibie firmy FHU Victor;

– po odebraniu przesyłki dostarczonej firmą kurierską. Wówczas zamówienie należy odesłać na adres FHU Victor s.c, Tymienice 42A, 98-220 Zduńska Wola w ciągu 14 (czternaście) dni, licząc od dnia złożenia rezygnacji z zamówienia.

W przypadku zwrotu zamówienia sklep internetowy sklep.victor-zdwola.pl:

Nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem

Zwraca Klientowi całkowity koszt towaru, ale nie pokrywa należności jakie klient poniósł w momencie zamówienia związanych z kosztami dostawy

Klient odsyła zwracany towar na swój koszt

Zwrot należności za towar jest realizowany w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia zwrotu towaru do siedziby firmy FHU Victor.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, iż: odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

i zwracam wymienione poniżej towary.

Znane mi są warunki zwrotu towarów w regulaminie Sklepu

Data otrzymania towaru: …………………………………………………………………………………………………………………

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ………………………………………………………………………… ……………………………

Zwracane towary:

Nazwa………………………….

Ilość……………………………

Cena brutto…………………….

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

_ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _

Właściciel rachunku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………

miejscowość i data podpis klienta

Shopping Cart